O nás Sekce Naše činnost Nabídka pro školy Kontakt

Stipendia
Střední školy
Soutěž pro střední školy
Vysoké školy

KONTINENTY shromažďují do konce března běžného kalendářního roku žádosti vysokoškolských studentů o cestovní stipendia. Tato stipendia jsou určena těm, kteří získali studijní stipendium na některé mimoevropské univerzitě, ale bez úhrady cestovného. Za poslední tři roky bylo cestovní stipendium přiděleno deseti studentům na cestu do Mongolska, Indonesie, Tchajwanu a Vietnamu.

Ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Praze Kontinenty každoročně dotují věcnými cenami nejlepší práce z oblasti společenských věd v rámci středoškolské odborné činnosti. Za školní rok 2001/2 byly odměněny tyto práce:
"Rumunští Slováci a jejich vzpomínky", autory jsou Šárka Hastrmanová, Josef Korda, Martin Štěrba, Česko-anglické gymnázium České Budějovice
"Egyptologie - nejkrásnější věda světa" autorem je Michal Švec, Gymnázium Zábřeh
"Příčiny, vývoj a důsledky krize v Kosovu", autorkou je Jana Menšíková, Gymnázium Jablonec n/N
"Lokální konflikty v geopolitické perspektivě", autorem je Hyun-Woo Lee, Gymnázium Špitálská, Praha

KONTINENTY tímto vyhlašují vlastní témata prací pro střední školy, jejichž studenti by se chtěli lépe seznámit s Třetím světem, zejména s tím, jak byla nebo je jeko kultura přijímána v naší zemi, a naopak.
Zadáváme tato témata:
- "Z dějin česko-japonské kulturní výměny" (zadavatelka PhDr Vlasta Winkelhöferová), profesorka japanologie a překladatelka, členka předsednictva a asijské sekce KONTINENTŮ:
a) čeští hudebníci, architekti, cestovatelé a pod. v Japonsku, nebo
b) japonská kultura u nás (literatura, divadlo, výtvarné umění, muzejní sbírky a pod.)
- "Buddhismus v českých zemích" (Zeyer, Drtikol a další), zadavatel L. Kolíbal, majitel nakladatelství DharmaGaia, člen asijské sekce KONTINENTŮ
- "Hedvábná cesta", zadavatelka PhDr Zlata Černá, kurátorka čínských sbírek Náprstkova Muzea v Praze, členka předsednictva a předsedkyně asijské sekce KONTINENTŮ
- "Židovské památky ve vašem městě (regionu)", zadavatelka Doc.PhDr. Jiřina Šedinová, hebraistka, ředitelka Ústavu Předního Východu FFUK, členka předsednictva a blízkovýchodní sekce KONTINENTŮ
- "Formosa - Tchajwan: hledání identity", zadavatelka Doc. PhDr Olga Lomová, ředitelka Ústavu Dálného Východu FFUK, členka předsednictva a asijské sekce KONTINENTŮ

V řadách KONTINETŮ působí mnoho vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků. Ti v rámci předsednictva vytvořili porotu, která posuzuje a doporučuje k vydání diplomové práce univerzitních posluchačů z ČR, které se svou odbornou stránkou dotýkají Třetího světa v rámci libovolného studijního oboru, a svou kvalitou si zaslouží zveřejnění.