O nás Sekce Naše činnost Nabídka pro školy Kontakt

Vydavatelská činnost
Přednášky
Z bulletin Kontinentů

VYDAVATELSKÁ ČINNOST Kontinentů je zaměřena na současnost. Od roku 1995 poskytovaly měsíčníku Nový Orient materiál pro zvláštní čísla, věnovaná překladům povídek. V této formě vyšly povídky indické, indonéské, čínské a africké. Od roku 1999 vydáváme překlady mimoevropských povídek v knižní podobě, ve spolupráci s nakladatelstvím DharmaGaia. V této edici vyšly povídky filipínské pod názvem "Darovaná žena", izraelské s názvem "Mít si s kým promluvit" a tchajwanské "Ranní jasmín". Mimo edici jsme vydali monografii z pera dr. Z. Vasiljevové o filipínském národním hrdinovi José Rizalovi ke stému výročí jeho úmrtí. Při příležitosti Světa knihy 2003, mezinárodního knižního veletrhu, který se konal v Praze v dubnu, vydaly Kontinenty dvě knihy překladů povídek z africké subsaharské literatury, "Procházka savanou" (překladatel V.Klíma) a "Přivolávač deště" (překladatel J. Olša jr. a kol.), z nichž uvádíme ukázky. Obě knihy obsahují medailonky spisovatelů a obsáhlou studii o vývoji afrických národních literatur.
Zvláštní pozornost si zaslouží sborník "Dobré dílo českých rukou" vydaný KONTINENTY v roce 2000. Je to první díl "poznatků shromážděných na půdě Kontinentů o působení našich vědců, odborníků a humanistů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky ve 20. století, ale i dříve, určený k inspiraci a poučení nám všem."
- ukázka z knihy "Procházka savanou"
- ukázka z knihy "Přivolávač deště"

KONTINENTY pořádají přednáškové cykly pro pedagogy a studenty středních škol. Přednášejí pedagogové Filosofické fakulty Karlovy univerzity a vědečtí pracovníci Orientálního ústavu Akademie věd ČR. V roce 2001/2 to byly přednášky o Afghánistánu, Indii a Bangladéši, zejména o působení hinduismu a islámu na současný život. Pro letní semestr 2002/3 připravujeme přednášky o zemích, které roztrhla válka, náboženství nebo politika. Bude se hovořit o KLDR a Jižní Koreji, o Vietnamu a znovu o Indii, Pákistánu a Bangladéši, třech státech, vzniklých na troskách britské Indie.
Kolektivním členem Kontinentů je Pražský model OSN v rámci Asociace pro mezinárodní styky. Na jeho každoroční celostátní konferenci vysílají Kontinenty přednášející o zemích, které si pořadatelé určí.
Stalo se už tradicí, že Kontinenty každoročně pořádají pro širokou veřejnost několik přednášek o mimoevropských literaturách v rámci doprovodného programu Světa knihy (květen, pražské Výstaviště).

Z BULLETINU KONTINENTŮ
BŘEZEN 2003

- zpráva o činnosti Kontinentů v roce 2002 a připravované akce
- Pražské ulice pojmenovány po předních českých orientalistech